Categoría Santa Margarida i els Monjos

Santa Margarida i els Monjos és un poble d’uns 7500 habitants, situat al Penedès. Com qualsevol economia de la zona, el sector agrari ocupa un lloc primordial abanderant la vinya i l’olivera. Tot i així, si algun sector aporta major valor afegit a l’economia municipal és l’industrial, en aquesta convivència entre famílies i fàbriques marcarà molts dels aspectes d’aquest blog. Benvinguts al blog on tractaré aspectes d’interès local!